სისტემაში შესვლაკორპუსიქართული ტექსტების მკითხველიქართული მეტყველების გამომცნობიგუგლის მთარგმნელის ქართული გაფართოება
AR/122/4-105/14-17
სინტაქსური ანალიზი
მორფოლოგიური ანალიზი
ფორმალური ჩანაწერი© დამზადებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქართული ენის ტექნოლოგიზების ცენტრში