ტექსტური წყაროები
ქართული ენის კორპუსი

პარალელური კორპუსი

ქართული ენის სინტაქსური და მორფოლოგიური მართლმწერი/ მათემატიკურ (ფორმალურ) ენაზე მთარგმნელი

N და A ტიპის ავტომატური ტაგერი
V ტიპის ავტომატური ტაგერი
N და A ტიპის ავტომატური ანალიზატორი

ლოგიკური ამომხსნელი/კითხვებზე მოპასუხე

ქართული ხმოვანი ბრაუზერი (საიტებთან სასაუბრო ურთიერთობის საცდელ-სამომხმარებლო სისტემა)


ლოგიკური ამოცანების გენერაცია/ტესტირება


სეგმენტატორიქართული ენის კორპუსი 2.0 http://corpus.ge


ანალოგიები

ჭკვიანი ფურცელი

ჭკვიანი ჟურნალი

2017 - ქართული ინტელექტუალური ვებ-კორპუსი

2016 - THE FIRST VERSION OF THE GEORGIAN SMART JOURNAL AND ADAPTED WIKIPEDIA

2016 - მივხედოთ ქართულ ენას!

2015-2016 - ქართული ენა და ლოგიკა N92016 წლის 14 აპრილი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია - კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები

2015 წლის 14 აპრილი - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია - კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები“

2014 წლის 14 აპრილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, დედაენის დღისადმი მიძღვნილი სემინარი - ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი 21-ე საუკუნის ერთ-ერთი უმთავრესი ქართული გამოწვევა

2013 წლის 8 ივლისი, საპარლამენტო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები“


ჩვენს შესახებ

ქართული ენის ტექნოლოგიზების ცენტრის ფეისბუქ გვედრი